31 Ιουλ 2012

35 ~ Η σημασία της λεπτομέρειας

(Από ένα ποήμα του Άγγλου Ποιητή
William Blake, με τίτλο: Augueries of Innocence)


Κρατάω τον κόσμο ολόκληρο
σ' ένα κόκκο που ξεχώρισα, μέσα από την άμμο...


Άρις Αντάνης: Θα πάω πάλι στο νησί