14 Σεπ 2012

38 ~ Η θάλασσα της "Νήσος Πόρος"

Η θάλασσα της "Νήσος Πόρος"
είναι πότε μπουνάτσα κι' άλλοτε
κάλμα αφόρητη. Φουρτούνα σπάνια.


Άρις Αντάνης: Θα πάω πάλι στο νησί